در حال حاظر شما می توانید پس از ثبت سفارش از طریق درگاه های اینترنتی متصل به فروشگاه اقدام به پرداخت مبالغ سفارشات خود بنمایید.